Acers vd avgår efter värre förluster än väntat

Acers VD kommer att sluta efter att PC-tillverkaren redovisade en värre än väntat nettoförlust på T$13,12 miljarder (278 miljoner pund) under tredje kvartalet.

Acers vd avgår efter värre förluster än väntat

Flytten från Acer följer på flera kvartal av nedslående resultat sedan 2011 – det har redovisat en förlust i fem av dem – mitt i fallande efterfrågan på traditionella datorer.

Acers koncernchef Jim Wong kommer att efterträda JT Wang, som nu är 58, som VD, medan Wang kommer att stanna kvar som ordförande till juni.

”Acer har stött på många komplicerade och svåra utmaningar under de senaste åren. Med de på varandra följande dåliga ekonomiska resultaten är det dags för mig att lämna över ansvaret till ett nytt ledarteam för att vägen mot en ny era, säger Wang i ett uttalande.

Företaget, med 8 000 anställda över hela världen, sa att det kommer att minska detta med 7%, vilket sparar cirka 100 miljoner dollar per år från 2014.

Det sa att det kommer att samla in T$2,87 miljarder genom att emittera 136 miljoner nya stamaktier prissatta till T$21 per aktie, för att stödja omstruktureringsplanerna, vilket förväntas resultera i en engångskostnad på $150 miljoner som ska bokas under fjärde kvartalet.

Acer har kämpat för att öka försäljningen genom att leverera fler surfplattor mitt i en svag global efterfrågan på bärbara datorer, som utgör majoriteten av dess verksamhet. Under tredje kvartalet 2013 minskade den globala försäljningen av bärbara datorer med 9,5 %, enligt analysföretaget IDC.

Acer har också inrättat en rådgivande kommitté för transformation, som leds av företagets grundare Stan Shih.

”Acer vill förändras och det här är dess första steg, men jag kan inte se att de kommer att kunna göra verkliga skillnader från och med nu”, säger Yuanta Securities analytiker Vincent Chen.

Nettoförlusten på T$13,12 miljarder som rapporterats separat översteg vida en medianprognostiserad förlust på T$109 miljoner, enligt Thomson Reuters SmartEstimates, där företaget drabbades av ökade kostnader och lagerkostnader på grund av lanseringen av den nya Microsoft-operativplattformen.

Siffrorna jämförs med en nettoförlust på T$343 miljoner under andra kvartalet och en nettovinst på T$68 miljoner under samma kvartal för ett år sedan.

”Q3:s rörelseförlust berodde huvudsakligen på bruttomarginaleffekten av att rusta upp för Windows 8.1-försäljningen och den relaterade hanteringen av lager,” sade företaget i ett uttalande.

Acer sa att det också fanns en nedskrivning av immateriella tillgångar, som inkluderar varumärken och goodwill, på T$9,94 miljarder under rapportperioden.

När vi tittar på fjärde kvartalet, sa Acer att de förväntar sig att leveranserna för bärbara datorer, surfplattor och Chromebooks kommer att minska med 10 % jämfört med föregående kvartal på grund av en justering av varumärkesstrategin, men bruttomarginalen kommer att förbättras.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *