Three och Vodafone utreds på grund av misstankar om orättvis strypning

Nätneutralitet är en term som vi har hört mycket av de senaste månaderna efter att FCC röstade för att upphäva reglerna som hindrar amerikanska internetleverantörer från att blockera eller strypa viss trafik på deras nätverk.

Three och Vodafone utreds på grund av misstankar om orättvis strypning

Medan många av oss förmodligen tar för givet att vi inte påverkas av det landmärkesbeslutet, har telekomregulatorn Ofcom meddelat att de undersöker om mobilnäten Three och Vodafone har brutit mot liknande regler i Storbritannien.

Specifikt kommer utredningen att undersöka om Three har bromsat vissa typer av trafik både i Storbritannien och utomlands, samt om dess tariffer som hindrar vissa kunder från att tjudra sin datatillåtelse bryter mot reglerna för nätneutralitet.

Telekomövervakningen kommer också att undersöka om Threes praxis att sälja olika dataabonnemang för specifika enheter är i enlighet med regelverket.

Tre sa att det skulle ”samarbeta nära” med Ofcom för att förstå dess oro.

I förhållande till Vodafone planerar Ofcom att undersöka om nätverkets ”Passes”, som erbjuder obegränsad bandbredd för specifika nätverksaktiviteter – inklusive strömmande musik och video – leder till orättvis strypning av trafik över dess nätverk. Vodafone utreds också med avseende på transparensen av undantag från sina ”Passer”, där vissa funktioner i appar inte ingår i ett obegränsat tillstånd.

Vodafone sa att de var ”mycket besvikna” över beslutet att undersöka sina pass och sa att det inte stryper hastigheterna i Storbritannien eller utomlands. Det erkände dock att de optimerar bandbredden för kunder som använder videopass, så att de får bästa möjliga kvalitet utan att påverka andra kunders upplevelse.

Ofcom sa att utredningen följer ”bedömningen av bevis som samlats in” av ett av dess egna program. Mer specifikt syftar det till att ”bedöma om någon ISP-trafikhanteringspraxis ger upphov till specifika problem” i förhållande till EU:s förordning om öppen internetåtkomst 2015, som säkerställer att ”Internettrafik ska behandlas utan diskriminering, blockering, strypning eller prioritering”.

Även om nätverksleverantörer tillåts använda ”rimliga åtgärder” för att hantera trafik och säkerställa att nätverket fungerar effektivt, måste de vara transparenta om sådana policyer, förklarar Ofcom. Enligt ovanstående EU-förordningar, som trädde i kraft den 30 april 2016, måste internetleverantörer och mobilnät ”behandla all internettrafik på sina nätverk lika, och får inte ge förmånsbehandling till några särskilda webbplatser eller tjänster.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *