Ubuntu-filsystemet

När du börjar arbeta i Ubuntu vill du veta var du ska spara dina filer. Ubuntu ger dig en personlig hemkatalog, med underkataloger som redan är inställda för dokument, musik, bilder, videor och nedladdningar. Det finns också en allmän mapp: filer som lagras här kommer att vara tillgängliga för alla som loggar in på din PC.

Ubuntu-filsystemet

Enheter och enheter

Ubuntu kan läsa och skriva diskar och partitioner som använder de välbekanta FAT32- och NTFS-formaten, men som standard använder den ett mer avancerat format som heter Ext4. Det är mindre sannolikt att det här formatet förlorar data i händelse av en krasch, och det kan stödja stora diskar eller filer. Nackdelen är att Windows inte kan läsa det – något att vara medveten om om du vill dela filer över en dubbelstartad PC.

En annan skillnad är hur filsystemet är organiserat. I Windows har varje enhet i ditt system sin kataloghierarki – så till exempel kan en mapp på ett USB-minne adresseras som ”E:FilesTest file.doc”.

I Ubuntu finns det en enda rotkatalog för hela systemet, bara kallad ”/” (ett ”vanligt” snedstreck, inte ett omvänt snedstreck som används av Windows), och alla diskar och enheter visas inom denna hierarki. Du kan se hur detta fungerar genom att öppna Ubuntu File Manager och klicka på Filsystem för att se rotkatalogen.

Du kommer att se en mapp som heter /media, och om du har installerat Ubuntu tillsammans med en Windows-installation, kommer det att finnas en länk i den här mappen till din Windows-partition (dina filer finns i /host om du har installerat Ubuntu på samma partition som Windows, med Wubi-installationsprogrammet). Sätt i ett USB-minne så visas det här också.

Det finns många andra kataloger på toppnivå förutom /media, men om du inte kommer in på avancerad systemadministration är det bara ett fåtal som är värda att veta om. (Även så kommer de flesta förstagångsanvändare av Ubuntu förmodligen inte att våga sig någonstans i närheten av dem.)

Katalogen /etc innehåller hårdvaruspecifika inställningar, där du hittar konfigurationsfiler för saker som grafikkort och skrivare. /usr är dit de flesta appar och bibliotek går när du installerar dem, och /home innehåller hemmapparna för alla användare på systemet.

Virtuella mappar

Som innehållet i /media-katalogen visar, kanske en katalog i Ubuntu inte är en ”riktig” katalog: det kan vara en länk till en annan enhet eller till en annan plats på samma disk.

Det här tillvägagångssättet tar lite tid att vänja sig vid, men det ger en viss flexibilitet. I skolor och företag som kör system av Unix-typ är det till exempel vanligt att /home inte är en vanlig katalog utan en länk till en annan disk, eller till och med en fjärransluten nätverksplats. Detta gör det enkelt att säkerhetskopiera användarnas data eller flytta dem till en annan dator, oberoende av resten av operativsystemet. (Denna typ av virtuell mapp kallas en ”monteringspunkt”.)

Om du vill omorganisera dina egna kataloger, hittar du fullständiga instruktioner i online Ubuntu-dokumentation. Varnas dock, du måste använda terminalen och det finns några tekniska problem inblandade.
En annan sak att notera är att i Ubuntu är filnamn och sökvägar skiftlägeskänsliga – så en mapp som heter ”data” är inte densamma som en som heter ”Data”. Kom ihåg det, annars kommer det att göra dig upprörd!

Filbehörigheter

En sista viktig skillnad mellan filsystemen Windows och Ubuntu gäller filbehörigheter. I Windows kan du komma åt nästan vilken fil eller mapp som helst på ditt system – även om det finns några omständigheter då du kan behöva ta äganderätten till en systemfil.

Ubuntu är mer strikt. System- och konfigurationsfiler ägs av ett administratörskonto som heter ”root”, och när du är inloggad under ditt eget namn har du bara begränsad tillgång till saker utanför din hemkatalog. Det är normalt, och det är för din egen säkerhet – det gör det nästan omöjligt för dig att av misstag förstöra ditt system.

Dessa begränsningar gäller även för program du kör under det kontot, vilket gör Ubuntu resistent mot trojaner och andra typer av skadlig kod.

Om du behöver redigera systemfiler kan du göra det med ett Terminal-kommando som heter ”sudo”, som tillfälligt gör dig till en ”superanvändare”. Du hittar allt du behöver veta om filbehörigheter och kommandot sudo i onlinedokumentationen.

Komplett guide till Ubuntu:

Hur man installerar Ubuntu
Installera Ubuntu från ett USB-minne
Komma igång med Ubuntu: det viktigaste
Hur man installerar programvara i Ubuntu
10 viktiga Ubuntu-appar
Hur man kör Windows-appar i Ubuntu
Ubuntu-filsystemet

Klicka här för att gå tillbaka till huvudfunktionssidan.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *